Як відомо, дебіторська заборгованість – це сума заборгованості клієнтів, покупців, замовників підприємству на певну дату. А таких контрагентів, відповідно, іменують дебіторами.

Чому важливо контролювати Дт заборгованість?

Правильне управління Дт заборгованістю допоможе отримати оплату швидше і уникнути сумнівних боргів. Крім того, швидке отримання оплат по рахунках клієнтам допоможе підтримувати здоровий грошовий потік.

Грошовий потік для бізнесу – як кисень для людського організму, бізнес не зможе довго прожити без нього. Тож якщо ваш бізнес надає товари чи послуги клієнтам в кредит, то вам життєво необхідно мати процес ефективного управління Дт заборгованістю.

Виписуючи своїм клієнтам рахунки після надання послуг чи відвантаження товарів, ви ніби надаєте їм кредит, оскільки вам доводиться очікувати на оплату. В цьому є свої переваги. Коли ви даєте клієнтам час на оплату вже отриманих товарів чи послуг, ви полегшуєте їм здійснення покупки. Це підвищує продажі, але має й свої ризики: зменшення грошового потоку може призвести до неплатоспроможності, підвищити вразливість активів, що є критично важливими для бізнесу.

Правильне управління Дт заборгованістю є обов’язковим для міцного фінансового здоров’я будь-якого бізнесу. Цей процес є вирішальним у забезпеченні бізнесу достатнім операційним капіталом для реінвестування і зростання. 

Управління Дт заборгованістю передбачає планування, аналіз, хорошу комунікацію і наявність суворих політик.

Управління Дт заборгованістю у компанії «Бізнес еволушн»

У компанії «Бізнес еволушн» контроль Дт заборгованості здійснюється в кількох напрямках: в управлінні проектами та в супроводі різних категорій клієнтів. Процес роботи з Дт заборгованістю описаний у форматі, яким ми успішно користуємось для всіх процесів компанії вже кілька років. Він включає такі пункти:

 1. Назва процесу
 2. № операції у процесі
 3. Етап процесу
 4. Зміст операції
 5. Ролі, що беруть участь у процесі (наприклад, директор, клієнт-менеджер, головний бухгалтер, контактна особа клієнта тощо)
 6. Вхідні дані
 7. Опис змісту операції
 8. Умови розгалуження процесу
 9. Інформаційний результат операції (вихідні дані)
 10. Операції, що підлягають автоматизації
 11. Документи, що регламентують виконання операцій
 12. Показник результативності
 13. Спосіб перевірки
 14. Частота перевірки
 15. Ризики
 16. Заходи

Продемонструємо послідовність дій у процесі роботи з Дт заборгованістю на прикладі корпоративного супроводу клієнтів: 

 1. Виписка рахунків на супровід
 2. Надсилання рахунків на супровід
 3. Погодження робіт
 4. Виписка пакету документів
 5. Надсилання документів клієнтам
 6. Очікування оплати від клієнта
 7. Контакт з клієнтом щодо Дт заборгованості
 8. Обґрунтування виконаних робіт
 9. Виникнення протермінованої Дт заборгованості
 10. Зміна умов обслуговування клієнта
 11. Опрацювання Дт заборгованості юрисконсультом
 12. Нарахування резерву сумнівних боргів
 13. Виникнення безнадійної Дт заборгованості

Контроль Дт заборгованості здійснюється за допомогою зручного і візуально зрозумілого звіту «Дт заборгованість за терміном боргу». Кожен менеджер може зберегти індивідуальні налаштування звіту і користуватись ним щоденно.

Клієнт-менеджери відповідають за роботу з Дт заборгованістю ввірених їм клієнтів, а керівник групи супроводу корпоративних клієнтів контролює дотримання процедури.

Терміни виникнення Дт заборгованості:

1. Очікування оплати від клієнтів.

Для клієнтів, з тарифними пакетами «Бізнес 7», «Бізнес 12», «Бізнес 24» – оплата очікується від моменту виписки рахунку до 10 календарних днів з дати виписки рахунку; а для клієнтів, з тарифним пакетом «SLA» – від моменту виписки рахунку до 15 календарних днів з дати виписки рахунку. 

2. Виникнення дебіторської заборгованості.

На 11(16) календарний день виникає дебіторська заборгованість і відбувається первинний контакт з клієнтом. Ведеться активна робота клієнт-менеджера з клієнтом, плануються і контролюються дати погашення заборгованості. 

3. Виникнення протермінованої дебіторської заборгованості.

Якщо дебіторська заборгованість не погашена протягом  30 календарних днів з моменту виписки рахунку – така заборгованість вважається протермінованою. Клієнт-менеджер ініціює блокування робіт по відкритих задачах, тимчасове припинення обслуговування, передає проблемних клієнтів на опрацювання юрисконсульту.

Перед телефонним дзвінком/e-mail/особистою зустріччю/іншим контактом з клієнтом, у якого є заборгованість, клієнт-менеджер переглядає історію спілкування з цим контрагентом (за допомогою подій у картці контрагента), несплачений (-і) рахунок (-ки), а також формує «Аналіз виконаних робіт» по цьому контрагенту за період, по якому є заборгованість.

Клієнт-менеджер уточнює, чи клієнт отримав рахунок і коли планує його оплатити. Якщо клієнт не отримав документів, виясняється причина, вносяться зміни в процес, щоб подібні ситуації не виникали більше. Якщо, наприклад, документи не отримано через неправильну адресу, уточняється поштова адреса, адреса електронної пошти чи канал ЕДО, дані фіксуються в картці контрагента, документи надсилаються повторно. Після цього клієнт-менеджер пересвідчується, що документи були отримані та рахунки подані на оплату (телефонний дзвінок, повідомлення в месенджер).

Кожен крок фіксується відповідним записом в інформаційній системі. Наприклад, після контакту з клієнтом менеджер створює документ «Подія», де вказується ім’я відповідальної особи, ім’я контактної особи клієнта, дата телефонного дзвінка та результат розмови (дата обіцяної оплати, причина затримки з оплатою тощо). 

Крім того, програмними засобами встановлюються нагадування для уточнення отримання документів на оплату, про дзвінок клієнту, чи надсилання електронного листа з проханням про оплату. Програма сама визначить, чи на певну дату була здійснена оплата рахунка. Якщо ні, наступного дня після дати обіцяної оплати, менеджер отримає нагадування про дзвінок клієнту.

Також в системі закладені шаблони електронних листів з проханням погасити заборгованість. Номери рахунків і суми заборгованостей підтягуються в лист автоматично. Можна налаштувати надсилання смс, чи повідомлення в інший месенджер – нагадування про несплачену Дт заборгованість.

Під час звернень клієнтів менеджери нагадують про заборгованість і просять її погасити.

Керівник групи супроводу корпоративних клієнтів перевіряє вчасність внесення документів «Подія» в інформаційну систему. Всі невідповідності фіксуються і за результатами ретроспективного аналізу в кінці місяця приймається рішення щодо застосування відповідного коефіцієнту для нарахування премії.

Одним із заходів уникнення Дт заборгованості є обов’язкова передоплата фіксованого тарифного плану на початку місяця супроводу.

Рішення щодо управління Дт заборгованістю для клієнтів

Маючи власний процес менеджменту Дт заборгованості, ми допомагаємо нашим клієнтам побудувати ефективне управління дебіторкою в єдиному інформаційному середовищі.  Зокрема, нами реалізована підсистема, яка дозволяє:

 • із заданою періодичністю відправляти листи відповідальним особам покупців з інформацією про суму протермінованої заборгованості;
 • автоматично генерувати акти звірки та розсилати їх клієнтам;
 • при інтеграції з IP-телефонією організовувати обдзвін дебіторів безпосередньо з облікової системи;
 • фіксувати аудіо-запис телефонної розмови з дебітором і, при потребі, прослуховувати його з облікової системи;
 • інформувати відповідального менеджера в разі поступлення коштів згідно з виписаними ним рахунками.

Отже, управління Дт заборгованістю є ключовим фактором ефективного грошового потоку бізнесу. Без надійної системи контролю Дт заборгованості ваші фінанси стають вразливими. Ви можете втратити момент, щоб отримати свої законно зароблені кошти, заборгованість перейде у розряд сумнівної, а потім ви змушені будете її списати через термін давності. Важливо не допускати цього!

Пам’ятайте, що ефективне управління Дт заборгованістю забезпечує значне зростання продажів, здоровий грошовий потік, прибутковість і стабільні операційні цикли. Звертайтесь в компанію «Бізнес еволушн» за детальнішою консультацією і автоматизацією цього важливого процесу.

Підготувала Вікторія Ганкевич, менеджер систем якості LLC “Business Evolution”

Заповніть форму нижче